De Marco, M., Clough, P. J., Dyer, C. E., Vince, R. V., Waby, J. S., Midgley, A. W., & Venneri, A. (2015). Apolipoprotein E ε4 allele modulates the immediate impact of acute exercise on prefrontal function. Behavior Genetics, 45(1), 106-116. https://doi.org/10.1007/s10519-014-9675-5