Deng, B., Affolderbach, J., & Deutz, P. (2020). Industrial restructuring through eco-transformation: Green industrial transfer in Changsha-Zhuzhou-Xiangtan, Hunan Province. Sustainability, 12(17), https://doi.org/10.3390/SU12176945