Li, L., Zhang, X., Zhang, W., Li, W., Sun, W. H., & Redshaw, C. (2014). Zinc 2-((2-(benzoimidazol-2-yl)quinolin-8-ylimino)methyl)phenolates : synthesis, characterization and photoluminescence behavior. Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 118(January), 1047-1055. https://doi.org/10.1016/j.saa.2013.09.106