Dai, X. (2000). The digital revolution and governance. Ashgate. https://doi.org/10.4324/9781315182155