Cserne, P. (2008). Jog, jogászat és jogtudomány hatása Weber módszertani nézeteire [The impact of law, lawyering, and jurisprudence on Weber's methodological views]. Századvég, 46082