Drabek, P. (2010). Stríbrný, Zdenek and Zdenek Beran (eds.): Tušivá rozpomnení: Jezerní básníci [Shadowy Recollections: The Lake Poets]. Brno studies in English, 36(1), 211 - 212