Drábek, P., & Drabek, P. (2010). Na troskách struktury: stati o divadelní sémiotice a strukturalismu roku 2008 (On the ruins of the structure: writings on theatre semiotics and structuralism in 2008). Theatralia, 13(2), 150 - 157