Drabek, P. (2010). Margita Havlícková: Profesionální divadlo v královském meste Brne 1668-1733 (Margita Havlícková: Professional Theatre in the Royal City of Brno 1668-1733). Theatralia, 13(1), 111 - 112