Zhang, Q., Wang, H., Dong, Y., Yan, J., Ke, X., Wu, Q., & Xue, S. (2018). In situ growth of ultrathin Co-MOF nanosheets on Α-Fe2O3 hematite nanorods for efficient photoelectrochemical water oxidation. Solar Energy, 171, 388-396. https://doi.org/10.1016/j.solener.2018.06.086