Skip to main content

Research Repository

Advanced Search

Outputs (1)

České pokusy o Shakespeara : dějiny českých překladů Shakespeara doplněné antologií neznámých a vzácných textů z let 1782-1922. (Czech attempts at Shakespeare) (2012)
Book
Drábek, P. (2012). České pokusy o Shakespeara : dějiny českých překladů Shakespeara doplněné antologií neznámých a vzácných textů z let 1782-1922. (Czech attempts at Shakespeare). Větrné mlýny

A History of Czech Translations of Shakespeare with an Anthology of Unknown and Rare Texts from the Years 1782-1922. The history of Czech translations of Shakespeare dates back to the 1780s when the first versions of Shakespeare’s plays were printed.... Read More about České pokusy o Shakespeara : dějiny českých překladů Shakespeara doplněné antologií neznámých a vzácných textů z let 1782-1922. (Czech attempts at Shakespeare).